ד״ר רועי צזנה: השולטים בעתיד

חזרה לעמוד הדוברים
ד״ר רועי צזנה: השולטים בעתיד

אנו נמצאים כיום בשלהי תקופת הדמוקרטיה הייצוגית. בעקבות השקיפות הגוברת שמספקת הטכנולוגיה, הציבור מתחיל להתפכח מהרעיון שלפיו הממשל הדמוקרטי פועל בעבורו, ומחפש אלטרנטיבות. בהרצאה נסקור את הישויות המרכזיות המתחרות על השגת הכוח במאה ה-21: הממשלות, התעשיות וגם הציבור עצמו. נראה מה האלטרנטיבות הקיימות, על מעלותיהן וחסרונותיהן, וננסה למצוא את הדרך לעתיד טוב יותר ובר-קיימא בעבור כולנו.