תכנית הכנס

יוצרים עתיד - 4 באפריל 2017
09:30 - 10:30
התכנסות ומשהו טוב לפתוח את היום
10:30 - 11:45
מליאת פתיחה

מר ראובן (רובי) ריבלין, נשיא מדינת ישראל

ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך

ד"ר שמשון שושני, יו"ר מרכז מדעני העתיד

הרצאת אורח: פרופ' עילם גרוס, פרופסור במחלקה לפיזיקת חלקיקים במכון ויצמן למדע

12:00 - 13:00
סבב ראשון – מסלולים מקבילים לבחירה

המירוץ למדע | Beat The Box | הרצאות בזק

13:00 - 14:00
ארוחת צהרים וזמן לפגוש ולהיפגש
14:00 - 15:00
סבב שני – מסלולים מקבילים לבחירה

המירוץ  למדע | Beat The Box | הרצאות בזק

15:00 - 15:30
הפסקה ומשהו מתוק
15:30 - 17:00
מתחם חדשנות
17:00 - 17:30
מליאת סיכום

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך